Universe Gold Karikagyűrű Készítés Mesterfokon
Universe Gold Kft.
+36-1-299-0464
universe@universegold.hu
1089 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 4/2.

Szerzői Jogvédelem


Azzal, hogy belép a www.universegold.hu honlapjára, elfogadja az alábbi feltételeket:

A universegold.hu honlapon található tartalom a “kiadó” szellemi tulajdona. A universegold.hu fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával, történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik! A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek, felhasználása, terjesztése.

© A képek és az ékszerek szerzői jogvédelem alatt állnak, illetve a szöveg, fotó, audio, video, grafika, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program, stb… feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti, vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A universegold.hu oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos! A universegold.hu követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését. A universegold.hu domain név, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a universegold.hu előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

Loading